0 Items
Select Page

Šiek tiek istorijos

Šioje vietoje Virgilijaus senelis ūkį kurti pradėjo 1930 metais, vykdant Lietuvoje žemės reformą. Gyvenamą namą ir ūkinius trobesius teko kelti iš kaimo į laukų pakraštį. Ūkis atkurtas 1989 m., pagrindinė veiklos kryptis – pienininkystė. 1993 metais pastatytas naujas tvartas, į ūkį nutiestas kelias. Palaipsniui apsirūpinta žemės ūkio technika, ūkiniais pastatais. Šiuo metu ūkyje yra 20 melžiamų karvių, 16 telyčių.

 

 

  • Jonas Meška su žmona Petronėle (Seletytė) pradėjo keltis į kaimo pakraštį

  • Virgilijus ir Giedrutė (Striokaitė)  Šironai pradeda atkurti ūkį

  • Pastatytas naujas tvartas ir nutiestas kelias iki sodybos

  • 2030 Šironija skaičiuos jau 100 metų nuo to laiko, kai giminė atsikėlė į šią vietą.

1930198719932030